Zvláštní konstrukce

Peiseler konstruuje integrované a víceosé dělicí přístroje podle požadavků na jejich vestavbu. Tyto přístroje pak tvoří významnou komponentu u vysoce produktivních pětiosých obráběcích center pro sériovou výrobu. Z konstrukčního hlediska najdeme i v malém pracovním prostoru optimální řešení. To ušetří investice do větších a dražších obráběcích strojů. Tím se vám takováto kompaktní konstrukce vyplatí.

Vysoká výkonová hustota – to je faktor úspěchu konstrukčních skupin, které jsou umístěny v obráběcím prostoru. Tyto konstrukční skupiny musejí při sériové výrobě fungovat dlouhá léta bez údržby.

Platforma myšlení ovlivňuje techniku. Jak mohu se standardizovanými konstrukčními díly a několika novými konstrukčními díly uspět při řešení stanovených technických úkolů? Tuto výzvu, jako účastníci trhu, přijímáme všichni. Z tohoto důvodu nabízí firma Peiseler kromě sériově vyráběných také zvláštní konstrukce.

Za tímto účelem jsme přepracovali naše postupy na všech odděleních a certifikovali je podle VDA 6.4. Především jsme vyvinuli vlastní systém plánování výroby podporovaný elektronickým zpracováním dat. Ten je schopen výrobky zvláštní konstrukce spolehlivě vyvinout, zhotovit a vyexpedovat obdobně jako výrobky ze sériové výroby. U zvláštních konstrukcí používáme, pokud je to možné, nově vyvinuté konstrukční díly. Dovoluje-li to situace, používáme sériově vyráběné díly. To je prvopočátek Peiselerova genu.

V našem objemu výrobků dodáváme velmi širokou a na varianty bohatou paletu výrobků jednovřetenových a vícevřetenových dělicích přístrojů. V tomto ohledu jsme si vytvořili velmi dobrý základ. Naším nejdůležitějším úkolem je najít konstrukčně optimální řešení pro váš obráběcí stroj a váš výrobní proces.