Komponenty

Nákladové faktory

Celkové finanční náklady na výrobu se dají vypočítat z investic a z právě probíhajícího provozu. Porovnání obou druhů nákladů ukazuje, že náklady potřebné na provoz zařízení mají významně větší podíl, protože součet hodnoty všech opracovávaných obrobků za dobu života obráběcího stroje je značný. Nejvyšší metou je přitom zajistit kvalitu obrobků a zachovat přitom použitelnost obráběcího stroje. V opačném případě nepřiměřeně rostou provozní náklady.

Poznatek z praxe

Úspěšná praxe opakovaně potvrzuje: dobrá kvalita za přiměřenou cenu je v tomto případě nejlepší zárukou. A zde též cítíme závazek – naše náklady na záruční opravy jsou během posledních let stabilně pod 0,5 % obratu. V našem oboru to je velmi dobrá a nadprůměrná hodnota.

Komponenty

Při své činnosti saháme po osvědčených komponentách. Firma Peiseler má např. vlastní expertizu pro konstrukci a výrobu axiálních/radiálních předepjatých válečkových ložisek o průměru až d = 1095 mm.

Otočné rozdělovače

Otočné rozdělovače pro média (vzduch, vodu, chladicí kapalinu nebo olej) vyrábíme pro tlaky až 500 barů. Řízené i neřízené otočné rozdělovače jsou nedílnou součástí našeho výrobního programu. Pro otočné rozdělovače jsme vyvinuli otěruvzdorná těsnění, která splňují požadavky na ně kladené při konstrukci forem. Hřídele rozdělovačů opatřené povlakem odolávají zátěži při dynamickém i dlouhodobém namáhání pohyby při zhotovování ploch libovolného tvaru.

Svěrná zařízení

Přímé pohony nejsou samosvorné, při výpadku napájení je zapotřebí zafixovat je v dané pozici. V případě nouze Peiselerova patentovaná aktivní svěrná zařízení sevřou pohon v beztlakém provozním stavu v době řádově milisekund. Tím se zajistí jejich poloha a vyloučí se tak možnost vzniku nekontrolovatelných pohybů. Vhodná kombinace materiálů zabrání zadírání opotřebovávaných kontaktních ploch. Konstrukční řady ATC a ZATC dosahují při tlaku vzduchu 6 barů stejného zastavovacího momentu jako hydraulicky ovládaná svěrná zařízení. Toto firmou Peiseler patentované pneumatické řešení funguje čistě mechanicky bez hydraulického převodníku tlaku.

Hirthovy převody

Firma Peiseler konstruuje a vyrábí Hirthova ozubení jako součást dělicích přístrojů, vřeten a středicích spojek pro přenos síly mezi hřídeli. Námi dodávaný sortiment zahrnuje Hirthovy sady složené ze dvou věnců se zdvihem a ze tří věnců bez zdvihu. Vysoce jakostní oceli a jejich vhodné tepelné zpracování umožňují do zařízení integrovat kluzné plochy ložisek nebo další konstrukční prvky. Firma Peiseler dodává Hirthova ozubení přednostně podle specifikace zákazníků.

Máte dotazy?

Rádi Vám poradíme.

 

Kontaktujte nás.