Obory

Kruhové stoly a obraceče pro odvětví dopravních prostředků

POLOHOVACÍ PŘÍSTROJE PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Nízké náklady na jeden kus a celkové náklady na vlastnická práva jsou hnacím mechanismem automobilového průmyslu, např. u každé sériové výroby. Kruhové stoly a manipulátory firmy Peiseler představují vysoce produktivní řešení s integrovanými upínacími systémy, které jsou trvanlivé a spolehlivé v trvalém nasazení při vícesměnném provozu.

U každého obrobku najdeme několik sekund, jež je možné ušetřit, a to ať již díky rychlému ustavení do patřičné polohy, nebo redukcí vedlejších časů. Optimalizace konstrukčního prostoru, postupu obrábění obrobku nebo výměny přípravků – to jsou naše denní zadání úkolů.

Požadavky a očekávaná spolehlivost projektovaného řešení pro nás vždy měla a i nadále má smysl.

Pro Vaši dlouhodobě udržitelnou a precizní výrobu

PRECIZNÍ ZHOTOVOVÁNÍ DĚLICÍCH PŘÍSTROJŮ

Geometrie a preciznost dělicího přístroje je důležitá nejen při dodání, ale hlavně při výrobě, obzvláště pak po mnoha letech výroby. Geometrie se projeví na obrobku a k tomu má Peiseler mnoho referencí od významných výrobců.

Tuhost konstrukce při působení sil a momentů spočívá v obecně platných a uznávaných řešeních, v aplikaci konstrukčních dílů vyhlášených výrobců a v precizním zpracování vysoce jakostních materiálů v našem podniku. V případě Vašich zvláštních požadavků jsme Vám k dispozici naším odbytem a naší technikou, a to jak radou, tak činem.

Vyrábíme pro Vás kruhové stoly, obraceče, dvouosá otáčecí zařízení, vrtací a frézovací hlavy, jejichž jakost je zdokumentována jednotlivými protokoly a jejichž měřicí schopnosti a postupy rádi přizpůsobíme Vašim přáním.

Profesionalita a preciznost ve strojírenské výrobě

POLOHOVACÍ PŘÍSTROJE PRO ENERGETIKU

Žádný jiný obor není ve stejném měřítku postaven před úkol vyrovnat se s různými velikostmi obrobků – od malých turbinových lopatek až po velmi těžké hřídele turbín. Konstrukční řady Peiseler začínají na průměru pouzder 80 mm, největší pak dosahují průměrů až 2000 mm. Při obrábění se používá i přídavná výbava od firmy Peiseler, a to opěrná ložiska, lunety a válečkové stolice.

Firma Peiseler nabízí konstrukční řešení se všemi těmito komponentami formou integrovaného zařízení ve víceosých polohovacích zařízeních nebo jako oddělenou instalaci u velkých obracecích zařízení. Naším úkolem je obrábění houževnatých materiálů v kombinaci s vysokou hmotností obrobků na straně jedné nebo tenkostěnných obrobků na straně druhé.

Mnoho komplexních situací, jež se týkají upínání obrobků, řešíme aplikací rozličných automatických upínacích systémů.

K výrobě implantátů, protéz nebo plastových spon

MALÉ A PRECIZNÍ DĚLICÍ PŘÍSTROJE PRO LÉKAŘSKOU TECHNIKU

Na dělicích přístrojích firmy Peiseler se jedno- nebo víceose obrábějí malé a precizní nástroje, implantáty z ušlechtilé oceli nebo z titanu, zubní protézy z ušlechtilých kovů a zvláštních slitin, plastové spony ke korekci postavení zubů nebo šrouby a implantáty z biologického materiálu. Různé způsoby opracování jsou charakterizovány polohovacím provozem nebo víceosým současným obráběním. Při soustružení a frézování v jednom pracovním kroku jsou na dělicí přístroje firmy Peiseler kladeny kombinované požadavky, které byly konstrukčně úspěšně vyřešeny.

Právě souhra mezi vysokými otáčkami při soustružení a důležitou vysokou přesností při frézování vyžaduje zkušenost při nastavování součinnosti přímo poháněného dělicího přístroje, měřicího systému, otočného rozdělovače a ložisek. A právě Peiseler vyřešil tuto výzvu jako první.

Peiseler zaručuje bezpečnost a preciznost pro vysoké nároky

S POLOHOVACÍMI PŘÍSTROJI OD FIRMY PEISELER SE VYRÁBĚJÍ KONSTRUKČNÍ DÍLY PRO LETADLA

Při třískovém obrábění, při němž obrobky ztrácejí více než devadesát procent své hmotnosti, jsou na polohovací přístroje firmy Peiseler kladeny zvláštní nároky.

Utěsnění zařízení proti vnikání chladicí kapaliny a třísek představuje úkol, který byl u dělicích přístrojů firmy Peiseler beze zbytku a spolehlivě vyřešen. Přání provést při jednom upnutí předběžné opracování i dokončovací práce se nevyskytuje pouze v letecké výrobě, v níž se řešení firmy Peiseler prosadilo.

Právě díky tomu jsou dnes takto zhotovovány konstrukční díly z hliníku pro okna kokpitů, stejně jako nosné díly z titanu. Byly též vyřešeny požadavky na velmi vysoké, avšak přitom přesně nastavitelné, upínací tlaky u dělicích přístrojů; dnes jsou již potřebné komponenty v dělicích přístrojích integrovány.

Otočný rozdělovač s propojením na měřící systém

POLOHOVACÍ PŘÍSTROJE PRO KONSTRUKCI FOREM

Průběžné vysoce dynamické pohyby ve všech lineárních a rotačních osách při první úvaze určují tvar obrobku. Podrobnější analýza však ukazuje, že vysoká základní přesnost zabraňuje obvodům řízení provádět kompenzační výpočty. To na druhé straně umožňuje rychlejší a přesnější pohyby po dráze; výsledkem jsou vysoce jakostní povrchy a přesná geometrie obrobků.

Stejným způsobem firma Peiseler pro své polohovací přístroje konstruuje otočné rozdělovače s propojením na měřící systém, jejichž optimalizovaná charakteristika tření výrazně zlepšuje chování regulačního obvodu při změně směru a při přechodu z jednoho kvadrantu do druhého.

Zhotovování polohovacích přístrojů podle vašich podkladů

PEISELEROVY POLOHOVACÍ PŘÍSTROJE PRO ZHOTOVOVÁNÍ NÁSTROJŮ

Víceosé polohovací přístroje od firmy Peiseler, částečně s integrovaným vřetenem soustruhu, jsou používány k výrobě nástrojů. Výchozím materiálem jsou tyče, jež je možné obrábět ze šesti stran, což umožňuje v průběhu jediné operace zhotovit celý výrobek.

Alternativně podle vašich předloh vyrábíme polohovací přístroje s integrovaným upínáním nástroje. Upínací zařízení upne předpracovaný nástroj, který je pak dále opracováván. Použité upínací zařízení ve vřetenu stroje na výrobu nástrojů je stejné jako to, do něhož bude nástroj upínán po jeho prodeji.

Toto upnutí vede k požadované vysoké přesnosti výrobků. Při výrobě nástrojů zařízení stabilizují a možným vibracím zabraňují integrované naklápěcí lunety a středicí hroty.

Máte dotazy?

Rádi Vám poradíme.

 

Kontaktujte nás.