Dvouosá otáčecí zařízení

Dvouosá otáčecí zařízení

Dvouosá otáčecí zařízení se dvěma osami rotace, které jsou většinou vzájemně orientovány do pravého úhlu, umožňují v obráběcích centrech obrábění v pěti osách. Osu obraceče, přišroubovanou k obráběcímu stroji, je možné dodat s nebo bez opěrného ložiska. Je možné aplikovat až čtyři lícní desky jako osy stolu v řadě. Vzájemné vzdálenosti vřeten těchto lícních desek budou podle vašeho zadání.

Konstrukční řady ZATC a ZAS používají k pohonu převodovek se šnekovými koly, konstrukční řada ZASD má přímý pohon a zařízení ZASR využívají převodovek s ozubenými koly. Nabízíme Vám též osu obraceče a osu stolu s rozdílnými typy pohonů. K dispozici jsou také řešení pro soustružnické práce, která odpovídají ATD dyn.

Title
Dvouosá otáčecí zařízení

ZATC

Konstrukční řada ZATC dvouosých otáčecích zařízení využívá prvků série ATC.

Na stránky výrobku
Dvouosá otáčecí zařízení

ZAS

Dvouosá otáčecí zařízení s převodovkou se šnekovými koly jak pro osu stolu, tak pro osu obraceče.

Na stránky výrobku
Dvouosá otáčecí zařízení

ZASD

Dvouosá otáčecí zařízení s přímým pohonem jak pro osu stolu, tak pro osu obraceče.

Na stránky výrobku
Dvouosá otáčecí zařízení

ZASR

Převodovky s předepjatými ozubenými koly u dvouosých otáčecích zařízení nabízíme v konstrukční řadě ZASR.

Na stránky výrobku