Možnosti pohonu

Převodovky se šnekovými koly

Peiseler využívá trojdílnou šnekovou převodovku, kterou konstrukčně navrhla firma Ott. Tato převodovka se skládá ze šnekového kola a dvoudílného šneku, vřetenového a dutého šneku. Při montáži převodovku nastavujeme tak, aby neměla žádnou vůli. Dodatečné nastavení šneku po určité provozní době je možné provést jednoduše pomocí běžného montážního nářadí. K přednostem tohoto provedení patří kompaktní konstrukce převodovky, vysoká nechanická přesnost a velmi dobrá možnost regulace řídicími obvody. Doba provozu převodovky je omezena jejím zahříváním.

Přímé pohony

Přímé pohony umožňují velmi dynamické pohyby při dlouhé době provozu, což umožňuje vymýšlet neustále nové koncepce obrábění. Firma Peiseler tuto technologii celosvětově ovlivnila tím, že s přímým pohonem již v roce 1997 vyvinula první dělicí přístroj, dále pak s přímým pohonem vyvinula v roce 2001 první dvouosé otáčecí zařízení. Dnes se jako firma ocitáme v technologicky vedoucí pozici, kdy vám můžeme nabídnout přímý pohon pro soustružení v trvalém provozu S1. Zvyšování otáček při zachování tuhosti ložisek – pro frézování rovněž vhodných – sjednocuje požadavky na ložiska při soustružení a frézování. Firmou Peiseler na této bázi vyvinuté zařízení umožňuje flexibilní využívání v obráběcích centrech. Regulační technika u přímých pohonů má vysokou citlivost, klade však vysoké nároky na potřebu energie.

Převodovky s ozubenými koly

Dělicí přístroje s předpjatými ozubenými koly firma Peiseler nabízí ve variantách s koly s čelním nebo kuželovým ozubením. U obou variant je konstrukční řešení, mnohdy vícestupňové, určováno vestavným prostorem, jenž je k dispozici. V porovnání se šnekovými převodovkami jsou převodovky s ozubenými koly vzhledem k většímu počtu převodů náročnější. Vymezení vůle dosahujeme mechanickým nebo elektrickým předepnutím dvojice hnacích ústrojí. Předností převodovek s ozubenými koly jsou vysoké krouticí momenty, vysoké otáčky a možnost trvalého provozu. Co se charakteristiky týče, můžeme převodovky s ozubenými koly zařadit mezi převodovky se šnekovými koly a přímé pohony.

Hirthova ozubení

Firma Peiseler konstruuje a zhotovuje Hirthova ozubení pro indexovaný provoz se zdvihem a bez zdvihu. S touto technikou není ale možný NC provoz. Hirthova ozubení přenášejí velmi velké zátěže, obzvláště pak tangenciální momenty. Při polohování mají velmi vysokou opakovanou přesnost. Ve variantě bez nadzdvihování jsou dělicí přístroje provedeny s axiálně fixovaným uložením. V případě tohoto konstrukčního provedení zůstává lícní deska při všech prováděných pohybech ve své axiální poloze. U konstrukcí Hirthova ozubení s nadzdvihováním se lícní deska v případě potřeby otáčení nadzdvihne o několik milimetrů.

Elektrické a elektronické obvody

U všech variant pohonů se spoléháme na pohonnou techniku, senzoriku a řízení. U firmy Peiseler si elektrické a elektronické obvody projektujeme, obsluhujeme a programujeme sami. Ke každému polohovacímu zařízení NC vám nabízíme oddělené řízení. Ve zvláštních konstrukcích každou senzoriku integrujeme a optimalizujeme výrobní parametry. Nárůst teploty u přímých pohonů řídíme našimi chladicími systémy, které jsou speciálně pro tento účel navrženy. Nově je od firmy Peiseler na trhu k dispozici zařízení pro monitorování a řízení teploty DDC 1000, jež bylo vyvinuto právě pro přímé pohony. Galvanicky oddělená měřicí karta dohlíží až na šest teplotních čidel, vyhodnocuje jejich údaje a předává příslušné signály dále řídicím obvodům.

Máte dotazy?

Rádi Vám poradíme.

 

Kontaktujte nás.